Medarbejdere i praktik og løntilskud

Vi er en socialbevist arbejdsplads og ønsker at støtte ledige og andre der skal i kontakt med arbejdsmarkedet efter en periode i ledighed, sygdom mv.

Dog er vi meget bevidste om hvem der kommer ind i huset og skal være sammen børn og personale.

Alle der har tilgang til børn, skal godkendes i forhold til en børneattest og en straffeattest.

Det er altid pædagogerne der har ansvaret for børnene, og derfor vil det være under støtte og guidning, samværet med børnene vil være.

Hovedopgaverne vil oftest være af praktisk karakter.

Vi har udarbejdet en folder som vi forventer at du har læst inden start. Den findes nedenfor i bilaget.