Fagproffesionelle samarbejdspartnere

I hverdagen samarbejder vi med:

  • Dagplejen i Kolding Kommune
  • Dagtilbuddene i Kolding Kommune, herunder behovspasning i "lukkeugerne" med under Egen og Midtbyens Børnehus
  • Skolen - primært distrikt skolen Ålykkeskolen
  • PPR - Pædagogisk, Psykologisk, Rådgivning ( talepædagog, psykolog, ergoterapeut og to-sprogs konsulenten)
  • Familie afdelingen
  • Statsforvaltningen