Velkomstfolder Vuggestueafdelingen

I vores vuggestueafdeling er børnene i stuetagen indtil de er ca. 2- 2.5 år. Herefter rykker de på 1.sal, i vores børnhaveafdeling, hvor de forsat er vuggestuebørn frem til de bliver 3 år.

I daglig tale er det dog nemmere for både børn og voksne at omtale 1. sal, som børnehaveafdelingen.

Normeringen er stadig tildelt efter at der er vuggestuebørn og børnehavebørn.