Personalet og bestyrelsen i Børnehuset Ved Åen har udarbejdet retningslinjer for personalet i deres samvær med børnene.

Retningslinjerne gennemgås for nye ansatte