Den Pædagogiske Læreplan - Børnehuset Ved Åen

Som et lovkrav i dagtilbudsloven er der fra Børne- og uddannelses ministeriet udarbejdet en ramme for arbejdet i dagtilbuddet - Den Styrkede Pædagogiske Læreplan.

Hvordan der arbejdes med denne ramme skal hvert enkelt dagtilbud beskrive.

Her vil I kunne læse hvordan vi i Børnehuset Ved Åen har valgt at arbejde med den pædagogiske læreplan. Se vedhæftet.

Spørg endelig hvis du har spørgsmål til indholdet.

Bilag
Udarbejdet og publiceret nov. 2020