Skolestart

Tiden i dagtilbuddet er ved at lakke mod enden. Børnene er nu klædt på og rustet til at møde nye udfordringer.

Kolding Kommune tilbyder glidende overgang til skolen pr. 1.april hvert år. Her får de en stille overgang i SFO´en inden det rigtig går løst i skolen til august. Glidende overgang er et tilbud, som vi opfordre jer som forældre, til at tage imod.

For at ruste børnene til den videre udvikling, har vi i børnehuset valgt at samle de ældste børn på Sommerfuglestuen. Her øges kravene til børnene og der planlægges aktiviteter der støtter den læring der ligger forud for at kunne modtage undervisning.

Det gælder både den faglige udvikling, men også i høj grad den personlige og sociale udvikling, der er så vigtigt for at kunne deltage i det store fælleskab.

Vi samarbejder med skolerne i Kolding Kommune, men politisk er det besluttet, at vi har et vægtet samarbejde med vores distrikt skole Ålykkeskolen.

Under fanen Samarbejde findes en beskrivelse omhandlende samarbejdet i den glidende overgang fra dagtilbud til skole i Ålykkedistriktet.

I Børnehuset Ved Åen er det pædagog Anne Mette Bertelsen, som varetager det primære samarbejde vedr. overgangen til Ålykkeskolen. Anne Mette er tilknyttet Sommerfuglestuen og vil bl.a. deltage på Ålykkeskolen i de første uger i april, for at lette overgangen for børnene.

Der tilbydes samtaler vedr. skolestart i slutningen af året inden der indskrives til skolen.

Skoleindskrivningen foregår i begyndelsen af januar på barnets distrikt skole.