Sygdom

Vi modtager ikke syge eller sløje børn.

Hvis barnet ikke kommer i institution, skal dette meddeles personalet via NemIntra.

Børn må komme igen i institutionen efter sygdom, når de er raske nok til at deltage i vores daglige aktiviteter inde og ude. 

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. ”Smitsomme sygdomme hos børn”.

Husk at meddele institutionen, hvis jeres barn får konstateret en smitsom sygdom. Personalet vil så informere de øvrige forældre via opslag ved indgangen eller på Intra.

Bliver barnet syg, mens det er i institutionen, kontakter vi jer, med henblik på at barnet hentes.

Vi ved at sygdom altid kommer lidt ubelejligt. Men husk at syge børn der kommer i institutionen smitter - både børn og voksne, og vi ringer kun børn hjem, når vi vurdere at det er nødvendigt.