Traditioner/Årsplan

Barnet oplever mange spændende aktiviteter, både alene og sammen med andre i hverdagen. Det foregår på stuen eller på tværs af de øvrige grupper.

Vi forsøger at følge barnets spor og blive optaget af det barnet er fordybet i, og andre gange planlægges der aktiviteter der er mere målbare.

3 gange om året arbejdes der i hele huset med et fælles tema. Et tema der tager afsæt i et eller flere læreplanstemaer, og som planlægges på tværs af vuggestue og børnehave, således at alle kan være med. Temaet beskrives og dokumentere på Intra.

Vi mener at børn skal lære at stifte bekendtskab med traditionerne som en del af kulturen.

I Børnehuset Ved Åen har vi valgt at tage afsæt i de danske traditioner, men vi er nysgerrige efter at få indblik i hvordan traditioner dyrkes i andre kulturer.

Vigtige datoer i 2020

  • 21. februar - Vi holder fastelavnsfest for hele huset om formiddagen
  • 12. juni - Sommerfest for børn og forældre fra kl. 14.30-16.00
  • 24. januar - Sankt Hans. Vi tænder bål på legepladsen
  • 8. oktober - Vi har fælles motionsdag om formiddagen
  • 11. december - Juleforældrekaffe fra kl. 14.30-16.00.