Sprogindsatsen i Børnehuset Ved Åen

Sprogvurderinger i Børnehuset Ved Åen

•  I Kolding Kommune skal et barn uanset alder sprogvurderes, hvis der formodes, der er behov for dette jvf. Dagtilbudsloven kapitel 1 afsnit 2 § 11

•  Vores udgangspunkt for systematisk anvendelse af sprogvurderingen i Kompetencehjulet, tager udgangspunkt i forsknings kortlægningen i sprogpakken.

•  I vores årsplan, udarbejdes der kompetenceprofiler på alle børn 2 gange årligt, i februar og september.

•  Denne systematik giver os et nuanceret billede af barnets nærmeste udviklingszone og hvad det er i gang med at lære.

•  På denne baggrund har vi hele tiden status over progressionen i barnets sproglige udvikling, og kan tilrettelægge struktureret forløb og udarbejde handleplaner for børn i de forskellige overgange af generel, fokuseret og særlig indsats.

•  I Børnehuset Ved Åen har vi en sprogpædagog Ninna K. Kramer, som sammen med ledelsen er tovholder i det sprogarbejde der udføres i institutionen. Herudover har hver afdeling en eller flere mini ansvarlige, som sammen med Ninna forsøger at formidler ny viden eller udfordre de kortlægninger der udarbejdes 2 gange årligt, i forhold til den indsats der skal sættes ind eller de læringsmiljøer som skal etableres.