Når et barn rammes af skilsmisse

Når et barn rammes af skilsmisse, vil barnet altid komme i en krise/sorg.

Vi vil gerne som dagtilbud, i samarbejde med jer forældre, være med til at hjælpe jeres barn gennem denne proces.

I kender jeres barn bedst og vi har en særlig viden og erfaring om børn i skilsmisser, og sammen med jer, kan vi få lagt en plan for, hvordan vi hjælper jeres barn bedst igennem denne proces.

I Børnehuset Ved Åen har vi en pædagog, som har en særlig viden om dette . Det er Anne Mette Bertelsen, som i hverdagen er på Sommerfuglestuen.

Når I rammes af en skilsmisse, vil vi gerne mødes til en samtale, hvor Anne Mette Bertelsen deltager, ligesom primærpædagogen fra jeres barns stue også kan deltage. Samtalen varer ca. en time.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke forholder os til årsag  for skilsmissen, men udelukkende har fokus på barnet gennem skilsmissen.

Efter behov vil Anne Mette Bertelsen samle de ældste af vores skilsmissebørn, hvor formålet er, at få sat ord på, tegne mv. de følelser som børnene har.                           

Anne Mette vil naturligvis være i dialog med jer forældre, inden jeres barn kommer med i denne gruppe.

Nedenfor henviser vi til relevant litteratur.

Vi håber at I vil tage godt imod tilbuddet.

Venlig hilsen

Ledelsen i Børnehuset Ved Åen

 

Link:

http://xn--brnimidten-0cb.dk/om_kampagnen/Brev_til_voksne.pdf,

https://bornsvilkar.dk/fokus/skilsmisse/indblik/borns-oplevelser-af-skilsmisser