Læringsrapporten for alle dagtilbud i Kolding Kommune 2017

Læringsrapporten er baseret på en kortlægningsundersøgelse der er foretaget i efteråret 2017 blandt børn, forældre og personale omhandlende læringsmiljøet for alle børn i dagtilbud Kolding Kommune.