Mad og Måltidet

Alle børn skal ifølge loven tilbydes et sundt frokostmåltid i deres daginstitution.

Frokostmåltidet skal som udgangspunkt betales af forældrene. Vi yder friplads og søskendetilskud af udgiften til frokostordningen på samme måde som den øvrige forældrebetaling.  

Forældrebestyrelsen eller forældre gruppen i den enkelte daginstitution kan beslutte, at institutionen ikke skal tilbyde et sundt frokostmåltid.

Forældrebestyrelsen eller forældre gruppen skal hvert andet år tage stilling til, om deres institution skal fravælge at tilbyde et sundt frokostmåltid.

Pr. 1.1.2020 har Forældrebestyrelsen i Børnehuset Ved Åen besluttet at institutionen har madordning til både vuggestue- og børnehavebørnene.    

I Børnehuset Ved Åen har vi udarbejdet en beskrivelse af vores Mad og Måltid. Her har vi uddybet og beskrevet fakta, holdninger og pædagogik omkring maden og måltidet. Denne beskrivelse finder du under fanene Politikker/Retningslinjer.

Ring eller skriv hvis du har spørgsmål.